Betty udvikler

Under navnet BETTY UDVIKLER arbejder vi med nye måder at skabe scenekunst. Vi eksperimenterer, fejler og prøver både gale og geniale ideer af. Dem kan du følge her, når vi løbende viser vores udviklingsarbejde frem og deler vores erfaringer. Fokus er på udviklingen af nye tværæstetiske genrer og kollektive arbejdsprocesser og produktionsformater. Universet henvender sig primært til dem, der arbejder med scenekunst, men er du bare nysgerrig på det kunstneriske maskinrum, er du også mere end velkommen til at læse med. BETTY UDVIKLER er etableret i samarbejde med Bikubenfonden.

Filtrer efter
Filtrer efter emne
Emne
Filtrer efter emne ✕  
Æstetisk fællesskab
Improvisation
Konceptudvikling
Metode og proces
Research
Samskabelse
Skitser
Filtrer efter fagområde
Fagområde
Filtrer efter fagområde ✕  
Dans
Dramatik
Instruktion
Koreografi
Lyd
Scenografi
Skuespilteknikker

MANIFEST: FLERSTEMMIGT – FYSISK – FEMINISTISK

BETTY UDVIKLER har igennem fem år udviklet og arbejdet med en metode til kollektiv samskabelse. Vi samler her de grundlæggende forudsætninger, centrale træk og værdier for metoden i et mini-manifest.

Læs mere

FLERSTEMMIGHED I SKUESPILLERENS ARBEJDE

Hvilke skuespilteknikker anvendes i samtidsscenekunsten? Kan man spille ´sig selv´? Hvor går grænsen mellem skuespiller og rolle? Hvordan torturerer man sin rolle og sine medspillere mest muligt? Hvordan kombinerer man modsatrettede skuespilteknikker? Det og mere får du svar på her i BETTY UDVIKLERs samtale med skuespiller Anders Budde Christensen.

Læs mere

INSTRUKTØRENS ARBEJDE I TVÆRÆSTETISK SAMSKABELSE

Hvordan ser den gode instruktøruddannelse ud? Hvordan laver man politisk kunst i dag? Hvad er instruktørens rolle i tværæstetiske kollektive processer? Det og mere får du svar på her i BETTY UDVIKLERs samtale med instruktør Amanda Linnea Ginman

Læs mere

Queer-feminisme, fysik og flerstemmighed i EDWARD II

Hvad sker der, når den person, der har den øverste magt og skal håndhæve normerne selv afviger fra de normer? Hvorfor er hadforbrydelser mod homoseksuelle stadig en realitet i dag? Og hvilke gruppedynamikker er der på spil i magtens centrum? Det undersøges på workshoppen til EDWARD II

Læs mere

BETTY NANSEN TEATRET FORLÆNGER SAMARBEJDET MED BIKUBENFONDEN

Betty Nansen Teatrets samarbejde med Bikubenfonden om udvikling og formidling af nye metoder i kollektive processer forlænges med tre år. Erfaringerne med kollektiv samskabelse rækker ud over teatrets rum og bygger bro til samarbejder med andre sektorer.

Læs mere

DOKUMENTARFILM: KOLLEKTIV SAMSKABELSE

Hvordan arbejder man med kollektiv samskabelse, organisatorisk og kunstnerisk? Hvad er en boble-ledelsesstruktur? Hvad giver kollektiv samskabelse til skuespillere og dansere? Hvad har samskabelse og jazz til fælles? Hvordan kan kollektiv samskabelse udvikle og udvide kunstneres metoder og kunstnerskaber? Hvad er udfordringerne ved kollektiv samskabelse? Som kulminationen på erfaringer fra de første fire års BETTY UDVIKLER-samarbejde med Bikubenfonden om udvikling af nyskabende scenekunst og nye metoder til kollektiv samskabelse, belyser vi disse spørgsmål i en spritny dokumentarfilm.

Læs mere

8 VEJE TIL KOLLEKTIV SAMSKABELSE PÅ BETTY NANSEN TEATRET – OG TIL INSPIRATION FOR ANDRE

Kræfterne bag Betty Nansen Teatret har udviklet en nytænkende arbejdsmetode, der blandt andet har samskabelse, tværæstetik og tryghed som nøgleord. Læs mere om Bettys kunstneriske skabelsesproces her - hvem ved, måske bliver du selv inspireret?

Læs mere

INSPIRATION CATALOGUE

REENACT THE PERFORMING ART INSTITUTIONS! A SYMPOSIUM ABOUT CARING PRODUCTION CONDITIONS - May 30th and 31st 2023 – INSPIRATION CATALOGUE

Læs mere

ALICE: KOSTUMEUDVIKLING I TVÆRÆSTETISK SAMSKABELSE

Hvordan udvikles kostumer i tværæstetiske kollektive processer? Hvordan designer man kostumer til karakterer, der ikke er skrevet endnu? Og hvordan kan kostumer kritisere kapitalismens lokkende selvrealiseringsdrømme? Det og mere får du svar på her i BETTY UDVIKLERs interview om workshopforløbet på ALICE med kostumedesigner, Petruska Miehe-Renard.

Læs mere

DOCUMENTARY FILM: COLLECTIVE CO-CREATION

How do you work with collective co-creation both organizationally and artistically? What is a bubble management structure? How can collective co-creation develop and expand artists’ methods and creativity? What do co-creation and jazz have in common? What are the challenges of collective co-creation? As the culmination of experiences from BETTY DEVELOPS’ first four-year collaboration with The Bikuben Foundation on the development of innovative performing arts and new methods for collective co-creation, we shed light on these questions in a brand-new documentary film.

Læs mere

EKSPEDIENTERNE: KOLLEKTIV TEMATIK- OG KONCEPTUDVIKLING

Hvordan kan man udvikle et alternativt produktionsformat? Hvordan udvikles tematikker og koncepter kollektivt? Hvordan oversættes den digitale verden til fysiske handlinger? Hvorfor umuliggør den ydre verden indre ro? Det undersøges på workshopforløbet til Ekspedienterne.

Læs mere

WAITING PLACES: COLLECTIVE PHYSICAL RESEARCH

How do you start creating a physical language from zero? What can collaborative physical research look like? What happens when you put the language of the body first? These are some of the exploration points of the two-week Waiting Places workshop.

Læs mere

KOLLEKTIV REKOMPONERING

Hvad bringer et ca. 2500 år gammelt episk værk med sig af rester ind i vores nutid? Hvordan reenacter man det og gør det aktuelt i vores samtid? Hvem fortæller historien? Hvilke perspektiver bliver hørt? Hvordan får man mange forskellige karakterers perspektiver frem på lige fod med hinanden – ikke mindst de oversete kvindelige? Disse spørgsmål undersøges på workshopforløbet til Iliaden.

Læs mere

KOLLEKTIV LYD OG LYS PÅ MØRKT FORÅR

Som en del af udviklingen af forestillingen MØRKT FORÅR afholdt produktionen en række workshops for at afklare, hvordan forestillingens visuelle og musikalske univers skulle udvikles i et tværæstetisk samspil mellem dans og musik. Vigtige spørgsmål var blandt andet, hvordan lysdesign kan blive en central medspiller. Herunder kan du læse om de svar, workshopforløbet gav.

Læs mere

KOLLEKTIV RESEARCH PÅ MØRKT FORÅR

Som en del af udviklingen af forestillingen MØRKT FORÅR gav en række workshops mulighed for at lave kollektiv research i forbindelse med afsøgningen af, hvordan Unica Zürns roman Mørkt Forår kan iscenesættes i et stærkt fysisk formsprog. Vigtige spørgsmål var blandt andet, hvordan romanens tema om vold kan iscenesættes og om dansere og skuespillere kan udvikle et fælles formsprog? Herunder kan du læse om de svar, workshopforløbet gav.

Læs mere

8 PATHS TO COLLECTIVE CO-CREATION at the Betty Nansen Theatre

At the Betty Nansen Theatre we develop innovative working methods that have collaboration, co-creation, a cross-disciplinary aesthetic and a safe space as keywords. Read more about the collaborative methods here – who knows, you might be inspired?

Læs mere

I AM GOLD: Kollektive forstudier i barnløshed

Hvordan opstår en idé til en forestilling kollektivt? Hvordan udvikles et værk omkring en tematik? Hvilke inspirationskilder ligger til grund for en forestilling? Hvordan fortælles en historie om barnløshed gennem en hybrid af forskellige dansegenrer? Hvordan reagerer samfundet på en kvindes vrede og sorg? Det undersøges på workshopforløbet til I AM GOLD

Læs mere

REENACT THE PERFORMING ART INSTITUTIONS!

About the symposium

Læs mere

HJEMMET I STOLTHED OG FORDOM – EN FORTÆLLING I BILLEDER

I dette blogindlæg kan du være fluen på workshop-væggen, og få et billedligt indblik i opsætningens kunstneriske startproces. På workshoppen undersøgte holdet, hvordan HJEMMET etableres som rum i forestillingen.

Læs mere

VÆGGEN: Postapokalyptisk totalinstallation

Hvordan skabes en performativ postapokalyptisk totalinstallation? Hvordan overlever et menneske alene i naturen? Kan man arbejde i en scenografi af støv? Hvordan gøres lyd til en central medfortæller? Det testes alt sammen under workshopforløbet på Væggen

Læs mere

KOLLEKTIVE LYDEKSPERIMENTER PÅ SPILLEREN

Hvordan etablerer man en roulette, når man har valgt ikke at have en fysisk roulette på scenen? Hvordan gestaltes en spa og en spillehal? Hvad repræsenterer lyden af penge? Opkast? Noget lækkert der kilder i nakken? Hvad er penge i dette univers? Tennisbolde, papirsommerfugle eller klassiske pengesedler? På workshopforløbet til Spilleren blev der eksperimenteret med lyden af penge og at rouletten skabes via kroppe og lyd

Læs mere

BOGUDGIVELSE: FEEDBACK I SCENEKUNSTNERISKE PROCESSER

Hvordan faciliterer man et trygt og tillidsfuldt feedbackrum? Hvordan kan man arbejde strategisk med feedback som scenekunstnerisk værktøj i udviklingsprocesser? Hvordan kan feedback understøtte de kunstneriske visioner? Hvordan kan feedback indgå på lige fod med de andre produktionsparametre? Hvordan kan man gå mere metodisk til det intuitive feedbackrum? BETTY UDVIKLER er gået sammen med proceskonsulent fra Det Kongelige Teater, Marie Mors, for at undersøge disse spørgsmål. Det er der kommet en bog ud af.

Læs mere

ANIMAL FARM: IMPROVISATION FRA DYR TIL MENNESKE

Ni måneder før premieren afholdtes workshop#2 på Animal Farm. På workshoppen testede holdet via en række improvisationsopgaver transformationen fra dyr til menneske. Hvordan tilegner et dyr sig noget menneskeligt? Hvordan spiller et menneske et dyr, der bliver til et menneske?

Læs mere

ANIMAL FARM: TIDLIGE KOLLEKTIVE EKSPERIMENTER

Knapt et år før premieren afholdte vi workshop#1 på Animal Farm. På workshoppen testede holdet blandt andet at arbejde med jord som et stort scenografielement, for at undersøge en række spørgsmål: Hvad gør jord som element? Hvilke sceniske elementer og visuelle virkemidler kan fremstille et bondegårdsunivers? Hvordan udtrykkes det dyriske? Hvordan skildres en verden hvor der opstår hierarkier og privilegier?

Læs mere

BETTY MØDER

BETTY MØDER er en række af møder, hvor teatret udveksler viden med kunstnere, forskere, kreative, kulturinstitutioner m.fl., der arbejder med kunstens fællesskaber og det kollektivt samskabende.

Læs mere

KOLLEKTIV MANUSKRIPTUDVIKLING AF LIVSTIDSGÆSTERNE

Livstidsgæsterne er skabt som en del af den samlede proces kaldet BETTY UDVIKLER i samarbejde med Bikubenfonden. Her udvikles forestillinger på tværs af kunstarterne over længere stræk med workshopforløb og kollektive arbejdsprocesser.

Læs mere

BETTY UDVIKLER DET KOLLEKTIVE MOD

Velkommen til første indlæg i BETTY UDVIKLERs univers. Vi glæder os til at invitere dig med ind i hjertet af BETTY UDVIKLER og vores arbejde med at udvikle nyskabende scenekunst.

Læs mere

BILLEDET AF DORIAN GRAY FRA ROMAN TIL DRAMATIK

Hvordan omskrives en romanklassiker til nutidig dramatik? Hvorfor er en 1890’er roman vigtig i dag? Hvilke udfordringer giver det uens kvindesyn i henholdsvis år 1890 og 2020 i arbejdet med manuskriptudviklingen? Disse spørgsmål undersøges under workshopforløbet på Billedet af Dorian Gray.

Læs mere

KOLLEKTIV KONCEPTUDVIKLING AF BILLEDET AF DORIAN GRAY

Hvordan ser det visuelle koncept og grundscenografien ud? Hvordan fortælles forgrimmelsen af billedet uden et konkret maleri på scenen? Hvad eller hvem forfalder? Disse spørgsmål undersøges under workshopforløbet på Billedet af Dorian Gray.

Læs mere

TILBLIVELSEN AF BONNIE & CLYDE #1

Bonnie & Clyde er den første forestilling, der er skabt som en del af den samlede proces kaldet BETTY UDVIKLER i samarbejde med Bikubenfonden. Her udvikles forestillinger på tværs af kunstarterne over længere stræk med workshopforløb og kollektive arbejdsprocesser.

Læs mere

TILBLIVELSEN AF BONNIE & CLYDE #2

Bonnie & Clyde er den første forestilling, der er skabt som en del af den samlede proces kaldet BETTY UDVIKLER i samarbejde med Bikubenfonden. Her udvikles forestillinger på tværs af kunstarterne over længere stræk med workshopforløb og kollektive arbejdsprocesser.

Læs mere

DEN KOLLEKTIVE KUNSTNERISKE PRAKSIS: ORGANISATION OG LEDELSE

Hvad er kollektiv ledelse? Hvordan gentænkes institutionsteatret med en kollektiv tilgang og omsorg som ledelsesprincip? Hvordan udvikles en ny scenekunstinstitution med fokus på vidensgenerering?

Læs mere

DEN KOLLEKTIVE KUNSTNERISKE PRAKSIS: PROCES

Hvordan udarbejder man et workshopdesign? Hvordan genereres materiale kollektivt? Hvilket kollektivbegreb arbejdes der ud fra på Betty?

Læs mere

Der er ingen resultater på den valgte filtrering. Nulstil