24. februar 2023

BOGUDGIVELSE: FEEDBACK I SCENEKUNSTNERISKE PROCESSER

Hvordan faciliterer man et trygt og tillidsfuldt feedbackrum? Hvordan kan man arbejde strategisk med feedback som scenekunstnerisk værktøj i udviklingsprocesser? Hvordan kan feedback understøtte de kunstneriske visioner? Hvordan kan feedback indgå på lige fod med de andre produktionsparametre? Hvordan kan man gå mere metodisk til det intuitive feedbackrum? BETTY UDVIKLER er gået sammen med proceskonsulent fra Det Kongelige Teater, Marie Mors, for at undersøge disse spørgsmål. Det er der kommet en bog ud af.

LÆS BOGEN

Scenekunst er en kollektiv kunstform og scenekunstneriske processer udspiller sig i kompleks forhandling mellem kunstneriske visioner, praktiske omstændigheder og menneskelige relationer. Vi interesserer os for at arbejde strategisk med scenekunstneriske processer for at understøtte kunstneriske visioner med procesdesign og processuelle værktøjer. Vi tror på at den kunst der skabes, hænger uløseligt sammen den måde vi skaber på. På den måde er organisering, rammesætning og procesfacilitering essentielle dele af den scenekunstneriske skabelsesproces. I bogen FEEDBACK I SCENEKUNSTNERISKE PROCESSER fokuserer vi på feedback som scenekunstnerisk værktøj. Bogen tager afsæt i vores erfaringer med scenekunstneriske udviklingsprocesser fra hhv. BETTY UDVIKLER (Betty Nansen Teatret) og Det Kongelige Teater, hvor vi arbejder med udvikling af nye metoder til kollektiv samskabelse.

Her kan du downloade bogen og blive klogere på feedback i scenekunstneriske processer.

Now in English

The Book Release: "Feedback in Performing Arts Processes" has now been translated into English.

In the book Feedback in Performing Arts Processes we describe feedback as a tool for artistic development. The book is based on our experience with development processes from BETTY DEVELOPS (The Betty Nansen Theatre) and CORPUS (The Royal Danish Theatre).