13. februar 2023

BETTY UDVIKLER DET KOLLEKTIVE MOD

Velkommen til første indlæg i BETTY UDVIKLERs univers. Vi glæder os til at invitere dig med ind i hjertet af BETTY UDVIKLER og vores arbejde med at udvikle nyskabende scenekunst.

HVAD ER BETTY UDVIKLER?

Siden 2019 har vi på Betty Nansen Teatret arbejdet med nye tilgange til at skabe scenekunst under overskriften BETTY UDVIKLER. Med BETTY UDVIKLER skaber vi forestillinger på tværs af kunstarterne og giver tid til samskabelse i alle faser. Med tid og rum eksperimenterer, fejler og prøver vi gale og geniale ideer af. Da vi ønsker at bidrage til og deltage i en større samtale om udviklingen af scenekunsten, vil vi gerne dokumentere og dele vores erfaringer. Derfor viser vi nu løbende vores udviklingsarbejde frem for omverdenen, primært til andre der arbejder med scenekunst, men også til de af vores publikummer som er nysgerrige efter at komme med i det kunstneriske maskinrum samt at følge udviklingen af nye tværæstetiske genrer og kollektive arbejdsprocesser og produktionsformater inden for scenekunsten.

ET ÆSTETISK FÆLLESSKAB

En forestilling har normalt et prøveforløb på 6-7 uger, der kulminerer på premiereaftenen. BETTY UDVIKLER gentænker det format. Det gør vi ved at skræddersy workshops til hver enkel forestilling og arbejde gennem dem over udstrakte prøveforløb. Vi er den gren af teatret, der arbejder udviklingsorienteret med fokus på kollektiv samskabelse. Vi afprøver og udvikler nye kollektive arbejdsformer og produktionsformater. Formålet er enkelt: flerstemmige værker, hvor holdet er stjernen.

At udvikle scenekunst af høj kvalitet kræver tid til at teste og fejle. En række workshops forud for prøveforløbet fungerer som et middel til at undersøge, afprøve og fejle uden at være bundet op på et færdigt produkt. Vi bygger eksempelvis udsnit af en scenografi, 1:1, og tester om den fungerer i praksis, inden værkstedet realiserer den endelige version. Den mulighed indgyder mod til at afprøve vilde ideer.

Alt teater er et resultat af samskabelse. Det særlige ved BETTY UDVIKLER er, at det kollektive blik og den kollektive samskabelse slår igennem i alle faser. Lige fra repertoireplanlægning, idégenerering, koncept- og manuskriptudvikling, produktionsformat, prøveforløb til forestilling. Vi bryder med en model, hvor et lille kunstnerisk hold (fx instruktør / scenograf / dramatiker) på forhånd har fortalt, hvordan en forestilling skal se ud. Med BETTY UDVIKLER stiller vi os alle i workshopforløbet det samme sted og udvikler materiale og ideer til forestillingen sammen fra starten.

Med den franske filosof Jacques Rancière kan BETTY UDVIKLER betegnes som et æstetisk fællesskab. Det vil sige et fælleskab af stærke individer, der samskaber. Et fælleskab der ikke er en kollektiv enhed, hvor alle er lige og ens, men derimod ser den enkelte som grundpræmis for fællesskabet.Det handler derfor ikke om at skabe flad struktur, instruktøren har stadig sidste ord, men vi indgår i forbindelser på kryds og tværs af stærke individuelle fagligheder og sceniske funktioner.

Vi udvikler løbende BETTY UDVIKLER og er i konstant udveksling med en række samarbejdspartnerne. Vi skaber og bliver til sammen med andre kroppe i troen på, at vi bliver bedre og modigere sammen, og at flere hjerner fører til nye måder at tænke på. BETTY UDVIKLER skaber rammer for træningen af den kollektive intuition, hjerne og det kollektive mod for at bringe scenekunsten nye steder hen.

Her i BETTY UDVIKLERs univers kan du følge med i udviklingsprocesserne, møde holdene bag de forskellige forestillinger og få et indblik i det kunstneriske maskinrum. Vi glæder os til at dele vores verden med dig.