06. februar 2024

Queer-feminisme, fysik og flerstemmighed i EDWARD II

Hvad sker der, når den person, der har den øverste magt og skal håndhæve normerne selv afviger fra de normer? Hvorfor er hadforbrydelser mod homoseksuelle stadig en realitet i dag? Og hvilke gruppedynamikker er der på spil i magtens centrum? Det undersøges på workshoppen til EDWARD II

OM WORKSHOPPEN

MEDVIRKENDE

Peter Plauborg, Simon Bennebjerg, Maria Rossing, Mikkel Arndt, Thorbjørn Hedegaard, Asbjørn Krogh Nissen, Xenia Noetzelmann, Johanne Louise Schmidt, Ena Spottag, Line Felding

TEKST

Christopher Marlowe, William Shakespeare, Tom Silkeberg

OVERSÆTTELSE

Niels Brunse

BEARBEJDELSE

Tom Silkeberg, Elisa Kragerup

INSTRUKTION

Elisa Kragerup

SCENOGRAFI

Karin Gille

KOSTUMEDESIGN

Maja Mirkovic

KOMPONIST

Line Felding

LYSDESIGNER

Christian Alkjær

KOREOGRAFISK KONSULENT

Signe Fabricius

WORKSHOPPERIODE

5 dage i juni 2023

PREMIEREDATO

18. januar 2024

TEKST AF

Mette Tranholm

Flerstemmighed

Christopher Marlowe skrev i 1592 tragedie-dramaet EDWARD II baseret på den sande historie om den engelske konge Edward II (1284-1327). Da hans far, den krigsstærke arketypiske konge Edward I dør, arver Edward tronen, en krig, et land i krise og hele adlens tårnhøje forventninger til hans lederskab. Edward er imidlertid hverken handlekraftig eller interesseret i magten, han er nemlig forelsket og sender i stedet bud efter sin mandlige elsker Gaveston, hvilket får fatale konsekvenser for dem begge.

Det kunstneriske hold der skal samskabe dramaet, er instruktør Elisa Kragerup, scenograf Karin Gille, kostumedesigner Maja Mirkovic, dramaturg Tom Silkeberg og ti performere på scenen: Peter Plaugborg, Simon Bennebjerg, Ena Spottag, Maria Rossing, Mikkel Arndt, Johanne Louise Schmidt, Asbjørn Krogh Nissen, Xenia Noetzelmann, Thorbjørn Hedegaard samt musiker og komponist Line Felding.

Workshopformatet giver tid, rum og mulighed for, at alle stemmer og fagligheder kan byde ind. Som en del af holdets tværæstetiske koncept er den originale tekst skåret ind til benet, så der er plads til en flerstemmighed af musik, billeder, kroppe og ord. Improvisation er en central metode til at generere materiale kollektivt, og på workshoppen improviserer holdet over værkets centrale tematikker.

Fotos fra workshop. Af Catrine Zorn

Normer og afvigere

Den første workshopdag italesætter Kragerup de centrale tematikker:

Værket bryder gennem tiden på tværs af århundreder: Edwards historie udspiller sig i starten af 1300-tallet, men homofobi og hadforbrydelser er stadig en realitet i dag. Vi ønsker med vores forestilling ikke bare at genskabe dramaet, men at diskutere emnet. Vi bevæger os med materialet ind i queer-feltet, så længe vi er åbne og nysgerrige, så vær ikke bange for at sige noget forkert i vores arbejde med stoffet. Et af værkets store spørgsmål er: Hvad sker der, når den person, der har den øverste magt og skal håndhæve normerne selv afviger fra de normer? Når den som har levet som minoritet bliver ’majoritet’. Buen spændes op mellem mennesket og systemet. Normer og afvigere. Den gamle verden og den nye verden. Først forsøger adlen at acceptere Edward som den nye konge og Gaveston som hans tætteste rådgiver. Men da Edward II ikke lever op til deres forventninger til en patriarkalsk alfahan konge, vender de sig imod ham”.

Til workshoppen stiller Kragerup en improvisationsopgave til skuespillerne, der skal vise dette skift i adelens loyalitet: Edward og Gaveston befinder sig på en romantisk eng, og de andre spiller hjorte, der drikker vand ved et vandhul i nærheden. Opgaven går ud på at lave et skift fra byttedyr (hjorte) til rovdyr (hundekobbel). Det bliver til en improvisation, hvor det er uhyggeligt at se, hvordan de først hopper blidt omkring Edward og Gaveston, som søde men vagtsomme hjorte, der spiser af parrets hænder. Men pludselig laver de et skift, hvor hjortene transformerer sig til rovdyr, der angriber dem og flår dem i stykker.

Når man ikke passer ind

Da Edward I dør, arver Edward II en krig og en adel, der har store forventninger til ham som en konge, der erobrer, kæmper og er gift med en fransk prinsesse. Edvard passer ikke til den rolle. Han er presset et sted hen, hvor han ikke har lyst til at være. Hvad gør man så? For at udforske dette stiller Kragerup skuespillerne en improvisationsopgave, hvor de iscenesætter et ’coming out moment’, hvor de gik mod normen og brød omgivelsernes forventning til dem, men var sande overfor dem selv.

Holdet reflekterer over improvisationerne, der har rødder i deres egne liv: Hvordan opleves det at vise følelser og ømhed offentligt, hvis man kommer fra en familie, hvor det ikke er normen? Hvordan er det at gå til casting på en rolle, hvor de tydeligvis ønskede, at man var en helt anden type, end den man er? Holdet taler om, at det er vores fælles ansvar at huske og spørge i vores hverdag: Hvem er dette rum rart for? Måske er det rart for heteroseksuelle men ikke så rart for homoseksuelle? Måske er det rart for ekstroverte men ikke for introverte?

Brud på den gamle orden skaber navigationsbesvær

Et tilbagevendende spørgsmål på workshoppen er: Hvorfor er brud på normerne så provokerende? Det er uundgåeligt, at en ny generation kommer og noget bryder sammen. Edward II bryder med maskulinitetsnormer og stereotyper ved at være blid, styret af følelser, homoseksuel og forelsket i en rebel, der elsker at forstyrre og udstille de vedtagne normer og den bestående magtorden. Det behøver ikke være sådan her, siger Gaveston. Det slår adelen ud af kurs, fordi det er lettere for dem at bevare det gamle. Edward II handler heller ikke som forventet, hvilket gør adelen til et kobbel af slædehunde uden fører – hvad gør vi nu? Når nogen ændrer kurs, afviger fra de vedtagne normer eller vender op og ned på kendte kategorier, så skaber det navigationsbesvær. Det kan sammenlignes lidt med skuespilkunsten: Hvis en medspiller ikke vil spille sin rolle, så kan de andre heller ikke spille deres roller. Det afgørende er, hvordan vi reagerer på det nye – med had eller åbenhed?

Holdet får improvisationsopgaver, der leger med hierarkier og brud på den gamle magtorden. De skal blandt andet skabe et hierarki og vælge en hunderace, der passer til deres plads i hierarkiet. Edward II er deres leder, men hvordan vil han give kommandoer? I improvisationen leger skuespillerne med, hvordan hundene er vant til Edwards far, der gav tydelige kommandoer. Edward II giver derimod utydelige kommandoer, og derfor løber de forvirrede rundt. Edward II er en forelsket skoledreng i en verden, der har brug for en stærk herre, der kan lede og tæmme flokken af vilde hunde. Hvis den kultur og de normer vi kender går i opløsning, hvad er den nye kultur så? Hvordan forholder vi os til det, der er nyt og anderledes? Hvordan skal jeg så opføre mig? Det er de spørgsmål adelen konfronteres med i Edward II, og det skaber navigationsbesvær for dem. Den forvirring er sjov at lege med på scenen.

Adelens comfort zones er der, hvor de kender koderne rigtig godt, eksempelvis begivenheder som turnering, jagt, picnic, begravelse, bryllup og kroning. Skuespillerne får til opgave at etablere og improvisere over disse begivenheder i levende tableauer, og så eksperimentere med at gøre dem queer og lave brud på situationerne. Under picnic-tableauet forstyrres de velkendte og komfortable koder, da de begynder at grine overdrevent og spise frugterne mere og mere grotesk og vulgært.

Gruppe- og syndebuksmekanismer

Gaveston og derefter Edward II, der for den konservative adel repræsenterer afvigere, gøres til syndebukke af den gamle adel. Holdet diskuterer, hvordan adelen bruger deres homofobi til at opnå magt, fordi det giver dem et fælles fjendebillede og kamp. Man kan skabe ro og definere fællesskaber ved at skabe fælles fjender. Kragerup henviser til filosoffen Rene Gerard, der beskriver syndebuksmekanismer, og hvordan vi i princippet alle kan stå en dag og få fingeren rettet mod os og pludselig blive udstødt af flokken. Holdet improviserer over temaet gruppedynamikker. De laver en pege-improvisation, hvor de ordløst skiftes til som flok fysisk at udpege et individ. De laver også en improvisation, hvor de alle leger med en bold. Pludselig vil kun én lege, og skuespilleren bruger forskellige teknikker til at mobilisere noget godt i de andre og få dem med igen, men bliver totalt afvist og udelukket. Efterfølgende taler holdet om, at det er hjerteskærende at være vidne til. Hvordan kan nogen opføre sig sådan? Det leder tankerne hen på et barn, der har fået ny skoletaske og er stolt. Så er der én, der siger, at den er grim og resten af gruppen følger efter. Til sidst vil barnet selv ødelægge tasken. Gruppedynamikker kan lynhurtigt vende uskyld og glæde til skam.

Fysik: Kroppe skaber rum

Mødet med den fysiske krop er scenekunstens særkende. Kroppen og seksualiteten tematiseres og spiller en vigtig rolle i værket. Derfor har instruktør Elisa Kragerup og scenograf Karin Gille et ønske om, at iscenesættelsen dyrker det fysiske og kropslige. Der er ni skuespillere på scenen, der erstærke fysisk og improvisatorisk så visionen er, at kroppene bidrager til at skabe rum og scenografi. Under workshopforløbet improviserer holdet over kropslige rum-transformationer. Performerne transformerer sig for eksempel fra tjenere til en stor seng! Det er et eksempel på, at der via en legende form, der tror på skuespillernes evne til at skabe, kan ske transformationer for øjnene af publikum.

Queer-feminisme og metalag

Historisk set er begrebet queer i betydningen sær eller underlig blevet brugt nedsættende om homoseksuelle. I dag har queermiljøet og queerteoretikere tilsammen erobret begrebet som en term, der omfavner forskelle og diversitet. Queer-feminismen hylder mangfoldighed og lige rettigheder for alle minoriteter. Med Judith Butlers Gender Trouble (1990) i spidsen, argumenterer queer-teoretikere for, at (køns)normer er sociale og kulturelle konstruktioner, det vil sige handlinger, der er blevet performet og gentaget igennem historien og indlejret som normer. Kragerup og co. arbejder med et metalag i forestillingen, hvor skuespillerne synliggør overfor publikum, at de repræsenterer en karakter i forestillingen. De kan tage deres karakter af og på og tale direkte ud til publikum. Det er et vigtigt greb, fordi det er med til at synliggøre at regler, konventioner og køn er performativt. Vi har performet ”manden” på den samme måde så længe, at det er blevet en norm. Det betyder, at vi kan vælge at gøre noget andet, og at kategorien ”mand” (og andre normbundne identitets- og kønskategorier) er mere ustabile, foranderlige og flydende end normen foreskriver.

Leg med identitet og roller

Det en del af holdets meta-spillestil at lege med identiteter og roller, derfor arbejder de med karakter og ensemble. Individ og kor. Det vil sige, at holdet eksperimenterer med at hver skuespiller spiller en fast karakter, men samtidig kan transformere sig, arbejde med stilisering og fremmedgørelsen ved at træde ud af den karakter og fordoble hinandens karakterer eller indgå i et kor. Når syv siger ”Nej lad vær”, så hører man det på en anden måde end hvis én sagde det. Kragerup forklarer, at de også kan bruge koret til at forene sig som én gruppe, når følelserne tager over, eller man har behov for at gøre nogen til syndebuk. Holdet eksperimenterer i forlængelse af dette med koriske replikker, hvor adelen bliver til én krop og stemme forenet i deres modstand mod Edward. Holdets legende undersøgelser rejser spørgsmålet: Når der er 1000 forskellige muligheder for, hvordan vi kan være, hvorfor fryser vi så fast i én identitet eller norm? Hvornår kan en frossen identitet eller norm smelte?