8 PATHS TO COLLECTIVE CO-CREATION at the Betty Nansen Theater

KOLLEKTIVE LYDEKSPERIMENTER PÅ SPILLEREN

ANIMAL FARM: IMPROVISATION FRA DYR TIL MENNESKE

ANIMAL FARM: TIDLIGE KOLLEKTIVE EKSPERIMENTER