KOLLEKTIV REKOMPONERING

ANIMAL FARM: IMPROVISATION FRA DYR TIL MENNESKE

ANIMAL FARM: TIDLIGE KOLLEKTIVE EKSPERIMENTER